Avantaj Makine


Site Kullanım Şartları


Sayın Kullanıcı,

AvantajMakine.com web sitesine hoş geldiniz.

Aşağıda "Kullanım Şartnamesi", Avantaj Makine web sitesinin, siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Avantaj Makineweb sitesine giren her kullanıcı, Kullanım Şartlarında yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanım Şartları

Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe web sitesinde verilen hizmetlerin tamamı bedelsizdir.
Web sitesinde yayınlanan, telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları Avantaj Makine’ye ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere web sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Avantaj Makine’nin yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Avantaj Makine, bu tür materyallerin (duvar kağıdı, ekran koruyucu, reklam filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı’ya aittir.
Aksi açık bir şekilde belirtilemedikçe web sitesinde yer alan her türlü içerik ve bilgi Türkiye'de yerleşik Kullanıcılara yöneliktir.

Web sitesinde yer alan her türlü içerik; finansal bilgiler, fabrika, terminal ve diğer lokasyon bilgileri, resim, açıklama ve haber, etkinlikler (kısaca "BİLGİ") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir enformasyonu, Avantaj Makine Yetkili Satıcılarından veya Avantaj Makine'den temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder.

Web sitesinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ'lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Avantaj Makine'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Avantaj Makine kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Avantaj Makine web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Avantaj Makine sitesinde mevcut, muhtelif Başvuru Formlarını doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler, sadece Avantaj Makine tarafından İnsan Kaynakları, tanıtım ve pazarlama aktivitelerinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kullanılabilecektir.

Avantaj Makine sitesinde mevcut, muhtelif Başvuru Formlarının doldurulmuş olması, Kullanıcı'ya herhangi bir hak vermez ya da Kullanıcı'ya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkânı vermez.

Web sitesinin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Resmî makamlardan Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı'nınAvantaj Makine sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Avantaj MakineKullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Kullanıcılar ile web sitesine giren kişi(ler), kuruluş(lar) ile Avantaj Makine arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, Avantaj Makine elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde İstanbulmahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çözülecektir.

Avantaj Makine web sitesi, Kullanım Şartnamesi'nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her türlü içerik, yayın tarihinden itibaren tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
Kullanıcı, Avantaj Makine web sitesine girmekle yukarıda belirtilen şartları peşinen kabul etmiştir.

Telif Hakkı

Copyright 2018 Avantaj Makine. Tüm hakları saklıdır. Tüm metinler, resimler, grafikler, ses, video ve animasyon dosyaları ve ayrıca bunların düzenlemeleri, fikri mülkiyet hakkının korunması için telif hakkı ve diğer yasalara tabidir. Bunlar, ticari veya dağıtım amaçlı kopyalanamaz, değiştirilemez ve başka web sitelerinde kullanılamaz. Avantaj Makine’nin bazı internet sayfaları, telif sahibinin kullanıma izin verdiği materyaller de içermektedir.

Ürünler ve Fiyatlar

Bazı sayfaların redaksiyonu tamamlandıktan sonra ürünlerde ve hizmetlerde değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Teslimat süresi içerisinde yapısal veya şekil değişiklikleri, renk tonunda sapmalar ve üretici tarafından teslimat veya hizmet kapsamında değişiklik yapma hakkı, değişiklikler veya sapmaların, Avantaj Makine’nin menfaatleri dikkate alınarak müşteri için kabul edilebilir sınırlar dahilinde olması şartıyla saklı tutulur. Resimlerde, standart teslimat veya hizmet kapsamında olmayan özellikler de veya başka kapsamlar da gösterilebilir. Renk sapmaları, teknik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Hukuksal ve vergisel yönetmelikler ve bunların etkileri ile ilgili ifadeler, sadece Türkiye Cumhuriyeti için geçerlidir. Satış veya teslimat şartlarında aksi bir düzenleme belirtilmemesi durumunda, teslimatın gerçekleştiği günün fiyatları geçerlidir. Sözleşmeli ortaklarımız için fiyatlarımız, bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğinde fiyatlardır. Bu nedenle lütfen son durum ile ilgili bir bayiye veya sözleşmeli ortağa danışın.

Ticari Markalar

Aksi belirtilmediği sürece Avantaj Makine'nin tüm internet sayfalarında bulunan markalar yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu, özellikle şirketlerin isimleri ve ayrıca tüm logo ve amblemler için de geçerlidir.

Lisans Hakları

Avantaj Makine olarak size yenilikçi ve bilgilendirici bir internet programı sunmak istiyoruz. Bu nedenle tasarımlarımızdan, sizin de bizim gibi memnun kalacağınızı ümit ediyoruz. Avantaj Makine'nin; patentler, ticari markalar ve telif hakları dahil olmak üzere fikri mülkiyetini koruması gerektiğini ve bu internet sayfalarının Avantaj Makine'nin fikri mülkiyetine yönelik herhangi bir lisans hakkı sağlayamadığını anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz.

İleriye dönük ifadelerle ilgili hatırlatmalar

İnternet sayfaları, yatırımcı ilişkileri bültenleri, yıllık ve ara dönem raporları, öngörüler, sunumlar, etkinliklerin ses ve video yayınları (canlı veya bant olarak) ve bu web sitesindeki diğer belgeler ayrıca yönetimin güncel tahminlerine dayanan gelecekteki geliştirmeler ile ilgili ileriye dönük ifadeler içermektedir. "Öngörmek", "varsaymak", "inanmak", "tahmin etmek", "beklemek", "amaçlamak", "yapmak/yapabilmek", "planlamak", "tasarlamak, "gerekli olmak" ve benzer kavramlar bu tür ileriye dönük ifadeleri tanımlamaktadır. Bu tür ifadeler bazı riskler ve belirsizlikler barındırmaktadır. Bununla ilgili bazı örnekler:  satış bölgelerinde konjonktürün zayıflaması; döviz kurlarının, faiz oranlarının ve hammadde fiyatlarının değişmesi; rakiplerin piyasaya ürün sürmesi; daha yüksek satış teşvikleri; malzeme sıkıntıları, işçi grevleri veya tedarikçi iflasları nedeniyle üretim malzemelerinin teslimatında aksaklıkların yaşanması. Bu belirsizlik faktörlerinden birinin veya başka ölçülemez veya öngörülemez durumların oluşması veya ifadelere temel teşkil eden varsayımların yanlış olduğu ortaya çıkması durumunda, gerçek sonuçlar, bu ifadelerde belirtilen veya üstü kapalı olarak dile getirilen sonuçlardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir. İleriye dönük ifadeleri sürekli olarak güncelleme amacımız bulunmamaktır ve bununla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemekteyiz, çünkü bunlar sadece yayınlandıkları günün koşullarına istinaden oluşturulmuş içeriklerdir.

Sorumluluk

Bu sayfalardaki bilgiler ve beyanlar, açık veya üstü kapalı bir şekilde belirtilmiş olsalar dahi herhangi bir teminat veya garanti oluşturmaz. Bunlar; özellikle nitelik, ticari yeterlilik, belirli amaçlara uygunluk veya yasaları ve patentleri ihlal etmemeye ilişkin herhangi bir zımni onay veya garanti oluşturmaz.

İnternet sayfalarımızda, başka internet sayfalarına yönelik linkler de bulabilirsiniz. Yönlendirme yapılan sayfaların tasarımı ve içeriği üzerinde hiçbir etkiye sahip olmadığımızı belirtmek isteriz. Bu nedenle, burada bulunan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul edemeyiz. Bu çerçevede, iş bu vesile ile bu sayfaların tüm içeriklerinden kendimizi muaf tutuyoruz. Bu açıklama, internet sayfalarımızda bulunan tüm harici sayfalara ve bunların içeriklerine yönelik linkler için geçerlidir.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 Sayılı Kanun gereğince hatırlatma sadece Türkiye’deki kullanıcılar için geçerlidir: Avantaj Makine, herhangi bir tüketici uzlaştırma kurulu karşısında bir anlaşmazlık çözümü sürecine katılmayacaktır ve bunu yapmak zorunda da değildir.